Doprava a platba

Dopravu našeho zboží zajišťujeme po celé ČR a SR pomocí specializované přepravní služby Toptrans nebo externími dopravci, dle rozsahu zásilky.

Cena dopravy

Cena dopravy se odvíjí od druhu vybraného zboží, celkové hmotnosti a vzdálenosti.

Doprava je kalkulována dle platného ceníku dané přepravní služby.

Při objednání zboží bude o ceně přepravy každý zákazník informován individuálně zasláním e-mailu, kde cenu přepravy může potvrdit odpovědí na náš e-mail: info@wexta.cz.

Obal a rozměr

S Toptransem lze přepravovat jak jednotlivé obálky, tak balíčky až po několika paletové zásilky na jednu adresu.

Zboží lze dodat na kterékoliv místo v České nebo Slovenské republice.

Obal zásilky musí odpovídat uvažovanému způsobu přepravy. 

Převzetí a doručení zásilky

Toptrans přebírá zásilky na základě objednané přepravy, vystavené naší společností.

Po převzetí zásilky dopravcem, obdrží zákazník informační e-mail s pokyny pro převzetí zásilky a interním číslem, kde může svou zásilku sledovat na portálu Toptrans/Vyhledávání zásilek.

Není-li domluveno předem, naprostá většina zásilek je doručena příjemcům mezi 9:00 a 14:00 hodinou. 

Rozvozoví řidiči jsou vybaveni odpovídající technikou pro složení zásilky z vozidla a následnou manipulací s ní. 

Po domluvě s řidičem, zákazník na dodací adrese zajistí převzetí zásilky.

Při převzetí zboží zákazníkem, je nutné zásilku ihned překontrolovat, zda nejeví známky poškození.

V případě, že je na ní známka jakéhokoliv poškození, je příjemce povinen ihned toto uvést do přepravního listu, který mu bude předložen k podpisu, případně zásilku vůbec nepřevezme.  

Řidič standardně disponuje mobilním telefonem, prostřednictvím kterého odesílá SMS zprávy o nedoručitelných zásilkách. 

Nadstandartní příplatkové služby

TOP-TIME - dopolední doručení do 12:00

TOP-PRIVAT - večerní doručení v rozmezí 16:00 - 20:00

TOP-WEEKEND - sobotní doručení do 13:00

TOP-COMFORT - výnos zásilky do patra za aktivní asistence příjemce, max. 80 kg/1 ks, nad 80 kg se účtuje za každých započatých 80 kg příplatek.

TOP- COMFORT Plus - doručení zásilky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANS) přímo na místo určené příjemcem (do bytu, kanceláře apod.), včetně avizace, rozbalení, likvidace obalového materiálu, pouze zásilky do 150 kg. Nad 150 kg se účtuje za každých započatých 150 kg příplatek. Maximální rozměr a váha kusu v zásilce 120x80x180 cm/ 100 kg. Nad 100 kg individuální příplatek. Rozvoz po avizaci (max. do 72 hod.).

TOP-COMFORT/TOP- COMFORT Plus - tyto služby můžete využívat i v násobné podobě (např. 2x „TOP-COMFORT“, 2x poplatek)

Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 Na dobírku v hotovosti nebo bezhotovostní platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce.

 Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“).

 Bezhotovostně platební kartou.

 Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

 Platbou předem, po zaslání zálohové faktury.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je na kupní cenu vystavena zálohová faktura. 

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží a to v hotovosti nebo bezhotovostní platební kartou.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zálohovou fakturu (proforma), nebo daňový doklad – fakturu. Daňový doklad k přijaté záloze vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Po dodání zboží prodávající vystaví kupujícímu vyúčtovací fakturu nebo fakturu, zaslanou v elektronické podobě na adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.